Rezerwacja on-line

Zarezerwuj teraz
Powered by Booking.com

Dziękujemy za docenienie !!!Odwiedzili nas

Dziś42
W tygodniu82
W miesiącu465
W sumie95246

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://zwolakowka.plimages/ramka4/363667.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 668

Zapraszamy do oglądania aktualności na naszym fanpage'u.

Regulamin

Regulamin pobytu w Willi Zwolakówka

 

 • Pokój w Willi Zwolakówka wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 • Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić
  w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Willa Zwolakówka uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 • Osoby niezameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00.
 • W Willi Zwolakówka obowiązuje całkowity zakaz palenia. Dotyczy to całego obiektu.
 • Willa nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt zatem nie przyjmujemy gości ze zwierzętami
 • Willa Zwolakówka  może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników Willi Zwolakówka lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu lub zlekceważył obowiązujący Zakaz palenia.
 • Willa Zwolakówka  świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 • Willa Zwolakówka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 • Wszelkie nieprawidłowości, dostrzeżone uszkodzenia Gość  winien natychmiast zgłosić w recepcji.
 •  Parking na terenie hotelu jest niestrzeżony, bezpłatny. Właściciele Willi nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa. W okresie zimowym hotel odpowiada za odśnieżanie dróg komunikacyjnych parkingu.
 • Chodzenie w butach narciarskich po hotelu jest zabronione, za wyjątkiem holu recepcji.
 • Sprzęt sportowy jak narty, rowery inne należy przechowywać w miejscu wskazanym przez obsługę Willi.
 • W Willi Zwolakówka  obowiązuje cisza w godzinach 23.00-7.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Willi mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach  grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Wiilli powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Za zagubienie klucza do pokoju Willa Zwolakówka pobiera opłatę w wysokości 100 zł.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Willa Zwolakówka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi Zwolakówka.

 

Życzymy Państwu miłego pobytu

Regulamin rezerwacji

 • Gwarancją utrzymania rezerwacji jest wpłata minimum 40% wartości zamówienia w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 • Pozostałą kwotę za pobyt ujętą w ofercie  Gość reguluje  w dniu przyjazdu, a dodatkowe zamówienia nie ujęte w ofercie, a wynikające z pobytu Gościa, Gość reguluje w recepcji Willa Zwolakówka najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • W przypadku wpłaty zadatku i anulowania rezerwacji:       
 • w czasie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem Gościa oraz rezerwacji dokonanych na pobyt w następujących okresach: Sylwester, Boże Narodzenie, Święta Wielkanocne, Willa Zwolakówka  zastrzega sobie prawo do zatrzymania wartości wpłaconego zadatku i żądania zapłaty za cały zarezerwowany pobyt.
 • w terminie innym niż podany w punkcie powyżej,  przed planowanym przyjazdem Gościa, istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji i  zadatku na inny termin, po wcześniejszym kontakcie z recepcją.
 • W przypadku nieprzybycia Gościa, rezerwacje wstępne i niegwarantowane ulegają automatycznemu anulowaniu po godzinie ustalonej jako godzina przybycia Gościa.
 •  przypadku nieprzybycia Gościa, rezerwacje gwarantowane dokonanym zadatkiem ulegają automatycznemu anulowaniu o godzinie 12:00 dnia następnego, dokonany zadatek nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku odwołania rezerwacji przez Willę Zwolakówka  wpłacony zadatek zwracany jest w całości na konto osoby, która dokonała rezerwacji (zadatek nie jest zwracany w formie gotówkowej).
 • Willa Zwolakówka nie ponosi odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.
 • Willa Zwolakówka ma prawo do odmówienia zameldowania osobie, która rażąco narusza jej Regulaminy.
 • Potwierdzenie rezerwacji i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją na skutek wcześniejszego opuszczenia Willi Zwolakówka  (bez względu na przyczynę) obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej wg pierwotnie zarezerwowanego i potwierdzonego terminu i okresu pobytu.
 • Także nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z rezerwacji nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.